تجربه ما برای شما آماده است

 

خدمات گروه مهندسین مشاوز کنکاش :

_

داشبورد مدیریتی

طراحی انواع داشبوردهای مدیریتی

BPM

شناسایی و استحراج فرآیندهای کسب و کار

BPMN

مدل سازی فرآیندهای کسب و کار

BPMS

اجرای سیستم مدیریت فرآیندهای کسب و کار

Business Plan

تدوین طرح کسب و کار

Business Model

تدوین مدل کسب و کار

ISO

استقرار سیستم های مدیریتی

Marketing

ارائه راهکارهای بازاریابی و فروش

نظرات مشتریان ما چیست؟

 

نظرات مشتریان

_
Codevz در نگه داشتن من در کار بزرگ است، آنها همیشه چیزی دیگری را خط.
کیوان بهرامی
صاحب کسب و کار
Codevz در نگه داشتن من در کار بزرگ است، آنها همیشه چیزی دیگری را خط.
image
سارا احمدی
طراح داخلی
Codevz در نگه داشتن من در کار بزرگ است، آنها همیشه چیزی دیگری را خط.
image
مهدی پویانفر
طراح داخلی
_

پروژه های ما

خدمات ما چیست؟

image
cankaash
image
گروه مهندسین مشاور کنکاش

تجربه ما برای شما آماده است

 

خدمات ما:

_

ساخت و ساز

محتوا ایجاد شده توسط کارشناسان کسب و کار کوچک ما ثابت شده است برای افزایش تولید سرب. در وبسایت خود به عنوان بهترین آهنرباهای سرب برای هدایت جستجوی طبیعی، ثبت نام کنید.

نوسازی

محتوا ایجاد شده توسط کارشناسان کسب و کار کوچک ما ثابت شده است برای افزایش تولید سرب. در وبسایت خود به عنوان بهترین آهنرباهای سرب برای هدایت جستجوی طبیعی، ثبت نام کنید.

نقشه کشی

محتوا ایجاد شده توسط کارشناسان کسب و کار کوچک ما ثابت شده است برای افزایش تولید سرب. در وبسایت خود به عنوان بهترین آهنرباهای سرب برای هدایت جستجوی طبیعی، ثبت نام کنید.

[cz_title icon_before_type=”icon” icon=”fa fa-pencil” sk_overall=”mar