مدل کسب و کار (Business Model)

امروزه تعداد بی شماری از مدل های کسب وکار نوآورانه در حال ظهور هستند. صنایع کاملا جدیدی در حال شکل گیری می باشند و هم زمان صنایع قدیمی در حال فروپاشی هستند. شرکتهای تازه وارد، رقبای پرسابقه را که برای بقا به شدت در حال بازآفرینی خود هستند، به چالش کشیده اند. در این موقعیت سوال های بسیار مهمی پیش خواهد آمد؛
مدل کسب و کار سازمان شما در دو، پنج یا ده سال آینده چگونه خواهد بود؟
آیا شما در شمار بازگیران اصلی صحنه کسب و کار خواهید بود؟
آیا شما با رقبایی مواجه خواهید شد که دارای مدل های کسب و کار قدرتمند جدید هستند؟
اما شاید بهتر باشد قبل از پاسخ گویی به سوال های فوق، اطلاعات خود را نسبت به business model تکمیل کنید.
تعریف مدل کسب و کار (business model)
مدل کسب و کار، منطق شرکت را در چگونگی خلق، ارائه و کسب ارزش توصیف می کند.
برای درک بهتر مفهوم مدل کسب و کار (business model)، می توان آن را از طریق 9 جز سازنده اش تشریح نمود. این 9 جز منطق چگونگی کسب درآمد یک شرکت را نشان می دهند. این اجرا چهار حیطه اصلی یک کسب و کار را می تواند پوشش دهد. این اجزا شامل : مشتریان، ارزش های پیشنهادی، کانال های ارتباطی، ارتباط با مشتریان، جریان های درآمدی، منابع کلیدی، فعالیت های کلیدی، مشارکت های کلیدی و ساختار هزینه می باشند.