کانال ها ارتباطی

بیزینس مدل

جز سازنده کانال ها، بیان کننده این است که شرکت به منظور ارائه ارزش پیشنهادی مورد نظر به بخش های مشتریان هدف خود، چگونه با آن ها ارتباط برقرار کرده است و به آنها دسترسی دارد.
کانال های ارتباطی، توزیع و فروش، واسط میان شرکت با مشتریان آن می باشند. کانال ها نقاط تماس با مشتری هستند و نقش مهمی را در تجربه مشتری ایفا می کنند.
کانال های ارتباطی وظایف متعددی را انجام می دهند، از جمله:
افزایش آگاهی مشتریان درباره محصولات و خدمات شرکت
کمک به مشتریان برای ارزیابی ارزش پیشنهادی شرکت
فراهم آوردن امکان خرید محصولات و خدمات خاص برای مشتریان
ارائه ارزش پیشنهادی به مشتریان
فراهم نمودن خدمات پس از فروش برای مشتریان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.