چشم انداز گروه مهندسین مشاور کنکاش

گروه مهندسین مشاور کنکاش برآن است تا با تکیه بر علم، دانش و تلاش مجموعه خود، خدمات مشاوره خود را در تمامی صنایع خصوصی و دولتی و با بالاترین کیفیت ارائه دهد.

ماموریت سازمانی

گروه مهندسین مشاور کنکاش نهایت تلاش خود را میکند تا از طریق ارائه خلاقانه ترین راهکارها و به چالش کشیدن مشتریان خود، منجر به بهبود عملکرد و ایجاد مزیت رقابتی برای آنها شود.

ارزش های سازمانی

1-ارائه خدمات با بالاترین سطح کیفیت ممکن

2-صداقت در همکاری با مستریان

3-رقابت سالم با سایر شرکت های مشاوره کشور

4-نوآوری، کارگروهی و یادگیری

5-مسئولیت پذیری و پاسخگوئی