تعاریف مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار

برای مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار تعاریف گوناگونی ارائه شده است. گرچه تفاوت هایی بی ناین تعاریف وجود دارد، اما همه آنها حول یک محور هستند:
طراحی مجدد فرآیندهای کسب و کار برای رسیدن به بهبود چشمگیر در بهره وری و عملکرد.
دو کلمه کلیدی در این تعریف، بنیادین و چشمگیر است. مجدد بنیادین به معنی خلاص شدن از فرآیندها و رویکردهای موجود و ایجاد راه های جدید، و بهبود چشمگیر به معنی یک جهش عظیم در عملکرد است.
هر دوی این ایده ها با ایده قدیمی “بهبود مستمر” تعارض مستقیم دارند. مدل صنعتی که امروزه بسیاری از شرکت ها به کار میگیرند بر پای این اصل است که کارگران دارای کمترین و ساده ترین وظایف اند که در یک خط فرآیندی طولانی انجام می شوند. این مدل به کارگران اجازه می دهد تا بر وظایف کوچکی که با فرآیند پیچیده تری ارتباط دارد، تمرکز کنند. برای آنکه بتوان از مزایای این رویکرد استفاده نمود، شرکتها مجبورند تا ناسازگاریها، ناکارایی ها و هزینه های بالاتری را قبول کنند.
مهندسی مجدد فرآیندها به صورت بنیادین، این نوع محیط کاری را تغییر می دهد. فرآیندهای فردی با هم ترکیب می شوند تا کارایی و بهره وری به دست آید.به کارگران اجازه داده می شود تا برای حذف موانع کسب و کار و افزایش سرعت ارائه خدمت سریعا تصمیم گیری کنند. این روش نه تنها برای عملکرد کلی کسب و کار مفید است، بلکه می تواند به افزایش رضایت و وفاداری کارکنان منجر شود. کارکنان می توانند مهارتها و دانش خود را در سایر حوزه ها افزایش داده و تصمیماتی اتخاذ کنند که بر عملکرد فردیشان موثر باشد

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.