ارتباط با مشتری

جز سازنده ارتباط با مشتری، انواع روابطی را توصیف میکند که شرکت با بخش های خاصی از مشتریان برقرار می کند.

شرکت باید نوع رابطه ای را که می خواهد با هر بخش از مشتریان ایجاد کند، برای خود شفاف کند. گستره این روابط می تواند از ارتباطات حضوری تا خدمات پشتیبانی خودکار را در بر گیرد. انگیزه های زیر می توانند پیشران های ارتباط با مشتری باشد:

جذب مشتری

حفظ مشتری

افزایش میزان فروش

برای مثال، بخش ارتباط با مشتری اپراتورهای تلفن همراه در نخستین روزهای فعالیت خود استراتژی های تهاجمی را برای جذب مشتری دنبال می کردند که برای نمونه می توان به اهدای گوشی های مجانی به مشترکین اشاره کرد. پس از آن که بازار اشباع شد، اپراتورها بر حفظ مشتری و افزایش میانگین درآمد به ازای هر مشتری تمرکز کردند. بخش ارتباط با مشتری مدل کسب و کار شرکت، تاثیر عمیقی بر تجربه کلی مشتری میگذارد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.